‘กยศ.’ ปาดเหงื่อ! ลูกหนี้จ่ายหนี้ลดลง 12% จ่ายหนี้สมัครใจหายอีก 28%

‘กยศ.’ ปาดเหงื่อ! ลูกหนี้จ่ายหนี้ลดลง 12% จ่ายหนี้สมัครใจหายอีก 28%

‘กยศ.’ ปาดเหงื่อ! “นักเรียน-นักศึกษา” ชะลอจ่ายหนี้รอความชัดเจนการแก้ไขกฎหมาย ทำภาพรวมชำระหนี้ลดลง 12% ขณะที่การชำระหนี้แบบสมัครใจหายไปกว่า 28%

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงภาพรวมการชำระหนี้ของลูกหนี้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในปีนี้มีการชะลอลงบ้าง แต่ยังไม่กระทบกับสภาพคล่องโดยรวมของกองทุน โดยภาพรวมการชำระหนี้ลดลงไปกว่า 12% เฉพาะช่วงวันที่ 15 กันยายน-30 พฤศจิกายน 2565 การชำระหนี้แบบสมัครใจ ลดลงไปกว่า 28% ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากลูกหนี้ยังรอความชัดเจนเรื่องการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ… หรือร่าง พ.ร.บ. กยศ.

การศึกษา

สำหรับความคืบหน้าของการแก้ไขร่าง พ.ร.บ. กยศ. นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างรอบรรจุวาระเข้าสู่การประชุมของวุฒิสภาเพื่อพิจารณาต่อไป ส่วนกรณีที่กรรมาธิการวุฒิสภา ได้มีการปรับแก้ไขเรื่องอัตราดอกเบี้ยให้คิดได้ไม่เกิน 1% ต่อปี ขณะที่การผิดนัดชำระหนี้ ผู้กู้ยืมต้องเสียเบี้ยปรับ ไม่เกิน 0.5% ต่อปี เว้นแต่คณะกรรมการจะยกเว้นหรือลดหย่อนให้ จากเดิมที่ ร่าง พ.ร.บ. กยศ. ที่สภาเห็นชอบนั้น กำหนดให้ปลอดดอกเบี้ยและไม่คิดค่าปรับนั้น มองว่า ไม่น่าจะมีผลกระทบกับการดำเนินงานของกองทุน และอาจเป็นการเพิ่มแรงจูงใจให้กับผู้กู้ยืมมาชำระหนี้เพิ่มขึ้น เพราะดอกเบี้ยและเบี้ยปรับอยู่ในระดับต่ำมาก

อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าสถานะของ กยศ. ในปัจจุบันอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาผู้กู้ยืมจะชะลอการชำระหนี้ไปบ้าง แต่ยังไม่ส่งผลกระทบอะไร โดยในแต่ละปี กยศ. จะให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประมาณ 4 หมื่นล้านบาท ซึ่งกองทุนมีสภาพคล่องราว 3 หมื่นล้านบาท และมียอดชำระเข้ามาปีละ 3-4 หมื่นล้านบาทอยู่แล้ว ซึ่งเพียงพอต่อการให้กู้ยืมสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการอย่างแน่นอน แต่หากในระยะต่อไป หากกฎหมายใหม่มีผลและส่งผลกระทบกับสถานะของกองทุน ก็ยังสามารถทำเรื่องเพื่อขอใช้งบประมาณได้ แต่ยืนยันว่าขณะนี้กองทุนยังแข็งแกร่ง